Actueel
22 maart 2013

JSF-35
  Doca voert het secretariaat van het Platform Arnhem Mondiaal en zorgt jaarlijks voor de oplevering van het archief. Dit archief wordt bovendien jaarlijks geschikt gemaakt voor overdracht aan het Gelders Archief.
Verder dient dit archief als basis voor de door Doca gevoerde geschiedschrijving van een kwart eeuw samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelings-
organisaties.