Actueel
13 Maart 2012

JSF-35
  Aan het begin van elk nieuw jaar produceert Doca een uitgebreid verslag van de activiteiten die in het voorbije jaar hebben plaatsgevonden. Daarnaast biedt het verslag een overzicht van de publicaties die in dat jaar verzorgd zijn. En tenslotte geeft het verslag een beeld van de vormen van dienstverlening die Doca verricht op de drie terreinen waarop de stichting actief is: maatschappelijk verantwoord ondernemen, vredesvraagstukken en lokale duurzame ontwikkeling.
Net als in de voorgaande twee jaar, tekende ook voor dit jaarverslag ontwerpster Afina van de Pol voor de omslag.