Actueel
31 maart 2010

JSF-17
  Het kostte twee jaar bakkeleien maar begin dit jaar waren overheid en luchtvaartindustrie er dan eindelijk uit. Na talloze herberekeningen en het inroepen van een arbitrage-
commissie was het gat tussen het kopen van de plank van de JSF en het meedoen aan de ontwikkeling van deze gedoodverfde opvolger van de F-16 gedicht. Hoewel, wat noem je gedicht? Werd het ‘Tekort’ vorig jaar door EZ namelijk nog becijferd op € 308 miljoen, na het bindend vonnis van de arbitragecommissie eerder dit jaar, bleef er ‘nog maar’ een tekort over van € 157 miljoen. Dankzij een kostenbesparing op het luchtvaartbudget van € 52 miljoen werd dat gat nog kleiner en bleef er dus een bedrag van € 105 miljoen over dat de 55 deelnemende luchtvaart-
bedrijven gezamenlijk moeten opbrengen. En daar hebben ze dan tot 2052 de tijd voor. Demissionair minister van EZ Maria van der Hoeven in haar brief van 24 maart j.l. aan de Kamer over het sterk geslonken afdrachtpercentage: ‘Een hoog afdrachtpercentage heeft een nadelige invloed op de bedrijfseconomische situatie voor de Nederlandse bedrijven in het F-35-programma. Indien dit zou leiden tot minder orders en een lagere omzet, heeft dit een negatieve invloed op de afdrachten van de industrie aan de Staat en ook op de werkgelegenheid.’
Zo doe je dat dus in onderhandelingsland: of u krijgt wat minder of u krijgt misschien wel helemaal niets…

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (28)’ (57 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (28)’.