Actueel

1 maart 2007


 
Zoals Wageningen zich als ‘Health Valley’ profileert, zo probeert Arnhem zich op de kaart te zetten als gemeente waar nieuwe en vooral schone technologie wordt ontwikkeld. Om dat doel te bereiken kocht de gemeente een stuk van 13 hectare op het industrieterrein De Kleefse Waard aan de oostzijde van de stad. Het stuk grond waar voorheen BASF was gevestigd, is inmiddels ontdaan van de bodemvervuiling die het chemiebedrijf veroorzaakt had en wordt thans met voorrang aangeboden aan bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in energie- en milieu-
technologie. Doca hamert sinds zijn oprichting in 1987 op het toepassen van schone productietechnieken en heeft menige procedure gevoerd tegen in Arnhem gevestigde bedrijven die zich niet aan de milieuvoorschriften hielden. Na het vertrek van BASF en eerder al Billiton lijkt deze droom toch nog realiteit te worden.