Actueel

16 maart 2007


 
In het kader van 25 jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem vond op 16 maart in Bezoekerscentrum Sonsbeek de eerste van twee publieksavonden plaats. Aanknopingspunten vormden Internationale Vrouwendag (8 maart) en de Dag tegen Racisme (21 maart). Vandaar dat de Stichting Arnhem-
Lima en Amnesty International, beiden lid van het Platform Arnhem Mondiaal, de organisatie van de avond voor hun rekening namen. Verder ging op deze avond de nieuwe website van het Platform on-line. De avond trok rond 70 bezoekers en het Arnhemse Binnenstadskoor zorgde voor muzikale ondersteuning. De avond werden ingeleid door Ed Bruinvis, die behalve werkzaam voor de Stichting Doca, tevens voorzitter is van het Platform Arnhem Mondiaal. De tweede publieksavond staat gepland voor 21 september, aansluitend op de Internationale Dag van de Vrede. Deze avond zal daarom worden georganiseerd door de vredesorganisaties binnen het Platform.