Actueel

19 maart 2007


 
Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla waarin het beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen als ABP, PGGM en het Spoorweg-
pensioenfonds werd toegelicht, werd een brievenactie gestart. De pensioenfondsen werd met klem verzocht om de investeringen in wapenproductie en met name in landmijnen en clusterbommen te staken. Al binnen een week maakten de aangeschreven fondsen bekend dat zij de aandelen in laatstgenoemde sectoren zouden verkopen en dat zij hun beleggingsbeleid transparanter zouden maken. Behalve door Doca bleken er in het hele land spontaan honderden protestbrieven naar de besturen van betreffende fondsen te zijn verstuurd. Reden voor de betreffende fondsen om snel van koers te veranderen.