Actueel
30 mei 2014

JSF-35
  Het Ministerie van Economische Zaken publiceerde dit voorjaar de maandoverzichten doorvoer militaire goederen 2013. Het doornemen van deze overzichten levert altijd weer een eigenaardig beeld op van wat er Nederland in en uitgaat, waarbij Schiphol en de Rotterdamse haven de belangrijkste doorvoerplaatsen zijn.
Wat te denken bijvoorbeeld van de wekelijkse transporten van kogelgeweren met patronen naar landen als Tanzania, Botswana en Zuid-Afrika? Omdat het vaak vice-versa transporten betreft, gaat het vrijwel zeker om jachtpartijen. Rijke westerlingen die het leuk vinden om op de savannen in Afrika op wild te schieten.
En hoe moeten we de leveranties in juni van het vorige jaar beoordelen van miljoenen patronen (9 mm en 7,62 mm, Navo-kalibers dus) die van Rusland via Rotterdam naar de Verenigde Staten gingen?
En waarom werden er in januari een paar miljoen patronen (12 mm) van Italië naar Koeweit vervoerd via de haven van Rotterdam? Zou die omweg goedkoper zijn geweest of steekt er iets anders achter?

De documentatie ‘Maandrapportages doorvoer militaire goederen 2013’ (28 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Maandoverzichten doorvoer 2013’.