Actueel
1 mei 2013

JSF-35
  Doca maakt sinds 1995 deel uit van het Platform Arnhem Mondiaal, een bundeling van 14 organisaties die in Arnhem actief zijn op de terreinen vrede, internationale samen-
werking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Doca voert bovendien het secretariaat voor dit Platform en bekleedt de voorzittersfunctie.
Zijnde een adviesorgaan voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid, worden met de publicatie van het jaarverslag het gemeentebestuur en andere belang-
stellenden op de hoogte gebracht van de activiteiten van de bij het Platform aangesloten organisaties.

Mirjam Rudolphus, bestuurslid van de stichting Doca, zorgde dit jaar voor het ontwerp van het Platform-
jaarverslag.