Actueel
14 mei 2012

JSF-35
  De gemeente Arnhem zet fors in op het project Energie made in [Arnhem] waarbij de nadruk ligt op energie-besparing en duurzame energiebronnen. De bijeenkomst in het stadhuis met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de plaatselijke politiek had tot doel om ervaringen op het gebied van alternatieve energie met elkaar te delen.
Maar bovenal gaat het de gemeente Arnhem erom de ambitieuze doelstelling om Arnhem energieneutraal te maken en minder afhankelijk van grote energieconcerns. De bijeenkomst had dan ook met name een informatief en enthousiasmerend karakter.