Actueel
31 mei 2011

JSF-35
  Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaats-
commissie voor de Strijdkrachten op19 mei j.l. formuleerde het hoofd van het JSF-programma, vice-admiraal David Venlet, de functie van de JSF (F-35) alsvolgt:
‘De multi-role F-35 vormt het centrale deel van de toekomstige precisie-aanvalskracht van het Ministerie van Defensie. De F-35 is ontworpen om luchtverdedigings-
systemen te doorbreken en een breed assortiment aan precisiemunitie af te vuren.’
‘Verder zal de F-35 op effectieve wijze missies kunnen uitvoeren over de gehele breedte van gevechtsoperaties. Voor onze internationale partners die aan het programma deelnemen, zal de F-35 het voornaamste element worden bij toekomstige operaties in coalitieverband en zal hij bijdragen aan het dichten van de cruciale capaciteitskloof hetgeen de kracht van onze veiligheidsallianties zal vergroten.’

Zo duidelijk heeft een minister van Defensie in Nederland de keuze voor de JSF als vervanger van de F-16 nooit verwoord. Waarschijnlijk om te voorkomen dat een oppositielid uit het parlement de minister zou vragen wat hij bedoelt met ‘toekomstige precisie-aanvalskracht’. En wat we ons moeten voorstellen bij de ‘toekomstige operaties in coalitieverband’. Daar zal de minister vast niet het controleren van een no-fly zone boven een land als Libië mee bedoelen.
Dankzij de PVV, die een slag van 180 graden maakte en nu opeens vóór de aankoop van een tweede JSF-testtoestel is, ontstond er een Kamermeerderheid en kon dit vliegtuig op 29 april j.l worden besteld.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (36)’ (62 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank 78.68.70.990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (36)’.