Actueel

16 mei 2008 
De Nederlandse regering stimuleert een nationaal ruimte-
vaartbeleid vooral met te wijzen op de voordelen die observatiesatellieten bieden bij klimaatbeheersing en (verkeers)veiligheid. Verder levert het Galileo-project, aldus Den Haag, met het omvangrijke netwerk aan navigatie-
satellieten groot voordeel op bij nauwkeurige plaats-
bepaling op aarde. Dat dit Europese alternatief voor het Amerikaanse GPS-systeem echter ook militaire voordelen biedt, komt – als het al aan de orde komt – telkenmale versluierd in de brieven aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief van 14 april echter valt een verwijzing te vinden: “Het ESP (European Space Policy) geeft de prioriteiten voor de komende jaren. De voorwaarden voor het realiseren van deze prioriteiten liggen o.a. in coördinatie van beleid door internationale samenwerking en in de zorg voor meer synergie tussen civiele en militaire ontwikkeling van ruimtevaarttechnologieën.” We zijn gewaarschuwd…

Deze special (53 pag.) kan worden verkregen door het overmaken van € 5 op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Het Nederlands ruimtevaartbeleid (8)’.