Actueel

3 mei 2007


 
Doca volgt de gang van zaken rond de vervanging van de F-16 op de voet. De reden daarvoor is dat de Joint Strike Fighter de gedoodverfde opvolger van deze jachtbommen-
werper is. De Nederlandse regering heeft 5,5 miljard euro uitgetrokken voor de vervanging van de F-16, maar geenszins is duidelijk dat een dergelijk bedrag voor het duurste defensieproject ooit, in een daadwerkelijke behoefte voorziet. Het heeft er alle schijn van Nederland met de aanschaf van 85 JSF’s een deuntje wil meespelen op het internationale podium van meest geavanceerde wapentechnologie ter wereld. Niet alleen doet ons land op deze manier mee aan de alsmaar doorgaande wapen-
wedloop, maar bovendien zijn er wel belangrijkere bestemmingen te bedenken voor een dergelijk kapitaal bedrag. Want terwijl in sectoren als onderwijs en gezondheidszorg het water de mensen tot aan de lippen staat, houdt Defensie er een verlanglijstje op na alsof de schatkist onuitputtelijk is: nieuwe straaljagers, nieuwe pantservoertuigen, nieuwe helikopters, nieuwe marineschepen….

Deze special (53 pag.) kan worden besteld door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van Jaarrapportage 2006 ‘Vervanging F-16’.