Actueel

31 mei 2006

 
Op 31 mei werd het jaarverslag 2005 van het Platform Arnhem Mondiaal gepubliceerd. Dit Platform telt 14 plaatselijke organisaties op het gebeid van vredesvraag-
stukken, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Het Platform heeft tot taak om het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid van advies te dienen en de aangesloten organisaties te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Incidenteel worden thema’s collectief uitgewerkt zoals het project Arnhem Duurzaam. Doca maakt sinds 1995 deel uit van dit Platform en levert sinds 1996 een bestuursbijdrage, sinds 2000 in de functie van voorzitter.