Actueel
Mei 2003

 


Voor het vijfde jaar op rij organiseert het NCDO (de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) deze maand in heel Neder-land de Lokale Duurzaamheidsspiegel. Dit spiegelonder-zoek heeft tot doel de vorderingen te meten die Neder-landse gemeenten maken op het gebied van duurzame ontwikkeling. De onderzoeksthema’s zijn water, sociaal beleid, klimaat, groen en ruimte en lokaal/mondiaal duur-zaam. Het onderzoek wordt waar mogelijk uitgevoerd door lokale organisaties. Doca heeft aan vier edities van dit onderzoek meegewerkt, deels uitvoerend en deels coördinerend. Dit jaar hebben we echter besloten om de beschikbare tijd op dit onderdeel te wijden aan assistentie bij de opzet van de Wereldspiegel. Het handboek voor de uitvoering van de Wereldspiegel wordt opgesteld door de universiteit van Nijmegen. De nieuwe methodiek zal mogelijk al in 2004 de Lokale Duurzaamheidsspiegel vervangen en zal meer gericht zijn op de samenwerking tussen lokale instanties, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. De doelstelling blijft hetzelfde: het werken aan een evenwichtig sociaal, economisch en ecologisch beleid vanuit het motto: denk mondiaal, handel lokaal!