Actueel
14 maart 2014

JSF-35
  Elk jaar produceert Doca een uitgebreid jaarverslag, waarin behalve een overzicht van ondernomen activiteiten in het voorbije jaar, ook een overzicht van verschenen publicaties wordt geboden.
Net als het jaar ervoor zorgde Mirjam Rudolphus, als bestuurslid betrokken bij de stichting Doca, voor het omslagontwerp.