Actueel
13 maart 2014

JSF-35
  Op 13 maart werd een kritische doorlichting gepubliceerd van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen die in Arnhem meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar.
Aan de hand van specifieke criteria als energie- en klimaatbeleid, Fair Trade, Millenniumdoelen, vredesvraag-
stukken en ontwikkelingssamenwerking zoals steden-
banden, werd een overzicht geboden van welke partijen zich om dit soort thema’s bekommeren.

De conclusie luidde dat als gevolg van de economische crisis de onderwerpen ‘werk’ en ‘zorg’ de grensover-
schrijdende thema’s waarmee Arnhem als Peace Messenger en Millennium- en Fair Trade gemeente faam verwierf, naar de achtergrond hebben verdrongen.
Klik hier om PDF te downloaden