Actueel

10 maart 2005

 


Sinds 1998 publiceren de ministers van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie gezamenlijk hun Jaarrapport Nederlands Wapenexportbeleid. Daarop volgt traditiegetrouw een Algemeen Overleg, waarin Kamer- leden vragen mogen stellen over het hoe en waarom van de Nederlandse wapenexport. Daarop volgt, even traditie- getrouw, dan weer de beantwoording van schriftelijke vragen vanuit de vaste commissie voor Economische Zaken, waarna het steekspel tussen Kamerleden en bewindslieden doorgaans wordt beslecht met het verwerpen van de door de oppositie ingediende moties. Hoe ontmoedigend ook, toch zijn er Kamerleden die de stem van hun geweten blijven volgen en telkens opnieuw proberen kwesties rond wapenexport aanhangig te maken. En steeds weer zijn er ook maatschappelijke organisaties die met nieuwe initiatieven komen om de wereldwijde wapenhandel aan banden te leggen.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Wapenexportbeleid en wapenhandel’.