Actueel
29 juni 2015

JSF-35
  De naam van het project (‘Vervanging F-16’) mag dan door de minister van Defensie vervangen zijn door ‘Verwerving F-35’, maar dat wil nog niet zeggen dat de alsmaar aan-
houdende problemen rond de ontwikkeling van dit toestel daarmee voorbij zijn.

De Amerikaanse rekenkamer (Government Accountability Office, GAO) wees er in april maar weer eens op: door technische en softwareproblemen bij de bouw van de motor door Pratt & Whitney loopt de ontwikkeling van de JSF opnieuw vertraging op hetgeen ook weer zal leiden tot kostenverhoging.
Gevraagd naar de consequenties voor de Nederlandse bestelling van deze toestellen antwoordde minister Hennis-Plasschaert de Kamer dat die consequenties er niet zijn: ‘Voor Nederland zou een vertraging van de block 3F soft-
ware geen gevolgen hebben, omdat de beoogde levering van de volgende toestellen voldoende ver in de toekomst ligt.’
Anders gezegd, de minister mikt erop dat wanneer de F-16 in 2021 definitief door de JSF wordt vervangen, alle problemen met dit toestel voorbij zijn. Maar dat is al over zes jaar, terwijl de ontwikkeling van de JSF al sinds 2001 een lange reeks van vertragingen laat zien gepaard gaande met alsmaar oplopende kosten.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (55) (56 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (55)’.