Actueel
2 juni 2014

JSF-35
  ‘De Democratiefabriek’ is een mobiele, interactieve tentoonstelling over burgerzin, democratie en vrede en is met name gericht op jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Het educatieve element in de tentoonstelling is ontwikkeld door de Stichting Vredeseducatie te Utrecht. Organisatie en transport voor de provincie Gelderland wordt verzorgd door het Huis van de Jeugd te Arnhem.
De organisatie van de expositie in Arnhem van 20 mei tot 2 juni was in handen van het Platform Arnhem Mondiaal. Ondersteuning vond plaats door 14 vrijwilligers van buiten het Platform, waarbij de expositieruimte ter beschikking werd gesteld door de Walburgiskerk.

Doca had samen met Kerk en Vrede, de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en de Raad van Kerken Arnhem zitting in de werkgroep die de komst van de tentoonstelling voor-
bereidde, zorgde voor de verslaglegging van de werkgroepbijeenkomsten en produceerde de evaluatie van het project (zie ook onder de knop ‘Teksten’ op deze website).