Actueel

8 juni 2005

 


Doca maakt sinds 1995 deel uit van het Platform Arnhem Mondiaal. Dit adviesorgaan voor het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid telt 16 organisaties op het gebied van internationale samenwerking, mensenrechten, vredesvraagstukken en mondiale milieuvraagstukken. Het Platform is voortgekomen uit het initiatief van Arnhemse vredesgroepen in 1981 om de krachten te bundelen en zo een vuist te maken tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land. Waar in andere gemeenten die samenwerking na verloop van enkele jaren uiteenviel, bleven de Arnhemse vredes- en ontwikkelingsorganisaties bijeen. Naast de adviserende functie heeft het Platform ook een intern ondersteunende taak en kan het in werkgroep-
verband kwesties op het gebied van bijvoorbeeld duur-
zame ontwikkeling op gemeentelijk niveau aankaarten. Doca verzorgt sinds 1993 een maandelijkse Info voor dit Platform en levert sinds 1996 bovendien een bestuurslid die ook tot taak heeft de secretaresse van het Platform te begeleiden.