Actueel

6 juni 2005

 


Sinds januari 2004 publiceert het Ministerie van Econo-
mische Zaken voor het eerst gedetailleerde maand-
overzichten van de wapenexport uit ons land. Daarbij gaat het niet alleen om in Nederland geproduceerd of afgedankt materieel, maar ook om de doorvoer van strategische goederen, compleet met land van herkomst, eindbestem-
ming en de waarde van de spullen. Deze tegemoetkoming aan jarenlange verzoeken van de kant van kritische Kamerleden en de vredesbeweging om meer trans-
parantie, levert een onthutsend beeld op van de hoeveel-
heid wapens en munitie die vanuit, maar met name via, ons land naar andere delen van de wereld verhuist. Wat te denken bijvoorbeeld van de doorvoer in juli 2004 van in Rusland geproduceerde kogels via ons land naar Duitsland? En van de leveranties in juli en augustus door Nederland van onderdelen voor radarvuurgeleidings-
systemen aan Zuid-Korea ter waarde van maar liefst 72 miljoen? Alsof Zuid-Korea niet in een spanningsgebied ligt waar niemand gebaat is bij militaire opbouw. Maar de grootste en meteen ook meest vage doorvoer vond in oktober 2004 plaats toen onbekende producenten via ons land ter waarde van 41 miljoen aan vuurgeleidings-
systemen leverden aan Turkije. Turkije is weliswaar Navo-partner, maar toch altijd nog een land waar Nederland niet zonder voorbehoud aan mag leveren. Kortom, er valt voor de vredesbeweging en de Tweede Kamer nog veel werk te verzetten.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van 'Wapenexport 2e helft 2004'.