Actueel
4 & 16 Juni 2003

 
Op 4 en op 16 juni diende Doca bij respectievelijk de gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat bezwaarschriften in tegen twee milieuvergunningen aan het Arnhemse bedrijf Teijin Twaron. Bij de vestiging op het industriegebied De Kleefse Waard betrof ons bezwaar de veiligheidssituatie rond acculaadstations en de uitstoot van stikstofoxiden.
Bij de vestiging van Teijin Twaron aan de Velperweg in Arnhem betrof het een bezwaar tegen de lozing van sulfaat op de Rijn die fors dreigt toe te nemen als gevolg van geplande productie-uitbreiding. Teijin produceert de kunstvezel aramide die onder meer wordt toegepast in kogelwerende vesten en gevechtsvliegtuigen.