Actueel
6 juni 2012

JSF-35
  Op 6 juni vond in Utrecht de slotbijeenkomst plaats van de landelijke campagne ‘Stook je rijk’.
Deze campagne, geďnitieerd door de Woonbond en de Natuur- en Milieufederaties, heeft ten doel om huurders-verenigingen, woningcorporaties en gemeentes in Nederland ertoe aan te zetten meer te doen aan energie-besparing en alternatieve energievormen, met name het installeren van zonnecollectoren. Op de bijeenkomst werden prijzen uitgereikt aan vertegenwoordigers van de drie doelgroepen die het meest gepresteerd hadden op energieterrein.

Doca heeft deelgenomen aan de plaatselijke bijeenkomsten van de campagne en met de grootste woningcorporatie in Arnhem (St. Volkshuisvesting) een afspraak gemaakt met het doel om forser in te zetten op het gebied van zonne-energie dan nu het geval is.