Actueel
30 juli 2019


 

Op 15 maart 2018 verzocht het kabinet de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om een advies over het te voeren kernwapenbeleid. Niet vanwege het VN-verbod op kernwapens dat een jaar eerder tot stand was gekomen, maar vanwege de ‘geopolitieke, doctrinaire en techno-
logische veranderingen’ in de wereld op kernwapengebied.
De AIV publiceerde haar advies op 26 februari 2019 met als belangrijkste aanbeveling om als regering in te zetten op wapenbeheersing, maar daarbij wel de kernwapens die in Volkel liggen opgeslagen, achter de hand te blijven houden.

Als reactie op dit advies pleitte Doca er in een achter-
grondartikel voor om uit die spagaat weg te komen. Een impasse die nu al decennia niet alleen de kernmachten VS en Rusland, maar ook Europa in de tang houdt. Als klein land zou Nederland het voortouw kunnen nemen door deze kernwapens aan de VS te retourneren en daarmee aan de wens van een grote meerderheid van de bevolking tegemoet te komen. Tegelijkertijd zou Rusland daarmee opgeroepen kunnen worden om eveneens een stap terug te doen en af te zien van het plaatsen van nieuwe kernwapens op zijn grondgebied.
Het artikel werd op 30 juli op het digitale discussieplatform Konfrontatie geplaatst.