Actueel
31 juli 2014

JSF-35
  De kostenteller van het JSF-programma staat inmiddels op 399 miljard dollar. Dat is zelfs voor het Pentagon teveel van het goede en omdat er maar geen eind lijkt te komen aan de vertragingen en kostenstijgingen, heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie besloten een beroep te doen op het budget van de bedrijven die aan de bouw van de JSF werken.

Dat is uiteraard tegen het zere been van betrokkenen als Lockheed Martin, Pratt & Whitney, BAE Systems en Northrop Grumman die op hun beurt wijzen naar de toeleveranciers die alsmaar hun prijzen verhogen.
Feit is dat het F-35 (JSF) programma inmiddels het duurste wapenprogramma ooit is, maar toch houdt het Pentagon vast aan de geplande aanschaf van 2.443 toestellen voor zowel luchtmacht en marine als mariniers.

De Nederlandse regering heeft het te kopen aantal inmiddels teruggebracht van 85 naar 37. Dat was uiteraard tegen het zere been van grote broer VS, maar er zat nu eenmaal niet meer in de Hollandse portemonnee. Inmiddels heeft wel de eerste Nederlandse jachtvlieger zijn opleiding op de JSF voltooid.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (50)’ (59 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (50)’.