Actueel
26 juli 2010

JSF-17
  Onder de titel ‘Stroom stinkt’ zond het actualiteiten-
programma Netwerk (NCRV /EO) op 29 juni en 1 juli twee reportages uit over de gang van zaken rond de steenkool-
winning in Zuid-Afrika en Colombia. In Zuid-Afrika is sprake van ernstige milieuvervuiling en aantasting van de volks-
gezondheid door BHP Billiton, Xstrata en Anglo American. In Colombia zetten de mijnbouwbedrijven Cerrejon en Drum-
mond paramilitairen in om de protesten van dorpelingen die het slachtoffer van de mijnbouw zijn, de kop in te drukken. Deze inzet heeft geleid tot intimidatie en het uit de weg ruimen van vakbondsleiders en tot moordpartijen in de omliggende dorpen.
De Arnhemse ondernemingen Nuon en Essent/RWE nemen steenkool af bij deze mijnbouwbedrijven. Voor de energie-
voorziening in Nederland worden nog steeds veel kolen verbrand: eenderde is afkomstig uit Colombia en eenderde uit Zuid-Afrika.
Beide ondernemingen hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan, maar de praktijk is weer eens anders.
Doca heeft beide bedrijven aangesproken op hun falend beleid in deze en hen opgeroepen om maatregelen te treffen om herhaling van deze misstanden te voorkomen, de aangerichte schade te herstellen, het aangerichte leed te verzachten en bij te dragen aan de vervolging van de schuldigen.