Actueel
15 juli 2009

JSF-17
  De onzekerheid omtrent daadwerkelijke opdrachten voor het Nederlandse luchtvaartcluster bij de verdere ontwikke-
ling van de JSF, mogelijk minder bestellingen van het toestel dan aanvankelijk gedacht, de alsmaar oplopende productiekosten, de twijfel aan de werkgelegenheid die het oplevert voor Nederlandse bedrijven, het zijn de inmiddels bekende voetangels en klemmen in de discussie rond de vraag of Nederland eigenlijk wel mee moet blijven doen met de ontwikkeling van deze peperdure jachtbommenwerper. Recentelijk kwam daar nog een hobbel bij die Defensie moet zien weg te werken: de JSF zou voor een fors hogere geluidsbelasting zorgen voor omwonenden rond de vlieg-
bases Volkel en Leeuwarden. Die geluidsoverlast zou zelfs zo veel meer zijn dan de F-16, dat woningen afgebroken zouden moeten worden om niet in conflict te komen met de milieuwetgeving.
Omdat sussende woorden uit het kabinet niet hielpen, werd het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR de opdracht gegeven de geluidscontouren rond de beide bases waar de JSF gestationeerd zou moeten worden te berekenen.
De conclusie was zeer verrassend. Ondanks dat de JSF vele decibellen meer aan motorgeluid produceert dan de F-16 die al voor veel overlast in de omgeving van de beide vliegbases zorgt, zou de komst van de JSF juist minder herrie veroorzaken.
Waarom deze geluidscontouren dan niet gelden voor de F-16’s die nu vanaf de beide vliegbases opereren, zal een vraag zijn die ongetwijfeld voor de nodige ophef in de omliggende dorpen zal zorgen, zo kan nu al worden voorspeld.

De special (65 pag.) is verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (23)’.