Actueel
23 juli 2012

JSF-35
  Tijdens het Kamerdebat van 5 juli j.l. werd het de PvdA nog eens flink ingepeperd: de partij mag dan nu wel tegen Nederlandse deelname aan het JSF-project zijn, maar met instemming van de PvdA in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010) bleef Nederland meedoen aan het JSF-project en werd in die periode ook met steun van de PvdA het eerste testtoestel aangeschaft.

Na de val van het kabinet-Balkenende IV verklaarde de PvdA zich tegen verdere Nederlandse deelname en ontstond er een Kamermeerderheid voor stopzetting. Maar de toenmalige minister van Defensie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) legde de motie naast zich neer en schoof de beslissing door naar een volgend kabinet.
De Kamermeerderheid tegen verdere deelname aan de JSF was er in 2010 niet alleen dankzij de PvdA, maar ook dankzij de PVV (‘wij zijn faliekant tegen de JSF’).
Het verdere verloop van deze klucht kennen we: in 2010 trad het kabinet-Rutte aan met gedoogsteun van de PVV. En weg was opeens de kritische toon binnen de PVV waar het de JSF betrof.

April j.l. viel het kabinet-Rutte. Et voila! Daar is opeens de Kamermeerderheid weer tegen Nederlandse deelname aan het geldverslindende JSF-project! Bij de stemming op 5 juli stemden 77 Kamerleden vóór stopzetting en 71 leden tegen. En wat deed minister van Defensie Hans Hillen (CDA)? Hij legde de motie naast zich neer en schoof het besluit om al of niet te stoppen door naar een volgend kabinet…

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (40)’ (69 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (40)’.