Actueel
16 juli 2012

JSF-35
  Niet alleen de toenemende productiekosten van de JSF zorgen voor druk op het projectbudget voor de vervanging van de F-16. Ook maatregelen die genomen moeten worden om de F-16 drie jaar langer in de lucht te houden dan gepland, gaan de schatkist (lees: de belastingbetaler) fors meer kosten.
Om de uit de hand gelopen ontwikkelingskosten van de JSF nog enigszins in te dammen, heeft de Amerikaanse overheid namelijk besloten om het toestel later in dienst te nemen dan aanvankelijk de bedoeling was. Zo kunnen het tegelijkertijd ontwikkelen, testen en produceren (concurrency) van de nieuwe jachtbommenwerper beter met elkaar in evenwicht worden gebracht, zo luidt de argumentatie.

Voor Nederland had dit uitstel één voordeel: het besluit tot daadwerkelijke aankoop van 85 JSF-toestellen kon zonder politieke consequenties worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Dat kwam het demissionaire kabinet Rutte niet slecht uit omdat er inmiddels een Kamermeerderheid is ontstaan die vóór stopzetting van Nederlandse deelname aan het JSF-project is. Juist vanwege die alsmaar oplopende ontwikkelingskosten. De Kamerverkiezingen in september zijn voor Defensie en de Nederlandse defensie-industrie met Stork voorop, de laatste strohalm: misschien dat er een nieuwe stemverhouding optreedt waardoor lucratieve deelname aan de bouw van de JSF toch nog mogelijk blijft.

De documentatie ‘Jaarrapportage 2011 Vervanging F-16’ (78 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank 78.68.70.990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Jaarrapportage 2011 Vervanging F-16’.