Actueel
10 juli 2012

JSF-35
  Op 4 juli j.l. vond een Kamerdebat plaats over de door het kabinet voorgestelde bezuiniging van € 38 miljoen op het Nederlandse aandeel in het Europese ruimtevaart-programma. Uiteindelijk draaide minister Verhagen de bezuiniging terug.
De argumenten die in de discussie over nut en noodzaak van ruimtevaart werden aangevoerd, varieerden van betere dijkbewaking middels aardobservatie tot spin-off voor de medische industrie. Geen woord over de militaire kant van ruimtevaart.
Deze vaak onbelichte kant van de ruimtevaart kwam april van dit jaar uitdrukkelijk wel aan de orde op het Air Power Symposium in Soesterberg. Centraal op deze bijeenkomst van militairen en wetenschappers stond onder meer de eind 2011 gesloten overeenkomst op het gebied van micro-
satellieten voor maritieme surveillance en het gebruik van commerciële satellietbeelden voor militaire operaties. Onder meer PvdA, SP, GroenLinks en D66 steunden de oproep van de VVD om niet te bezuinigen op het Nederlandse ruimtevaartbeleid. Misschien dat deze partijen toch eens grondiger naar de andere – militaire – kant van ruimtevaart moeten kijken.

De documentatie ‘Het Nederlandse ruimtevaartbeleid (9)’ (49 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Ruimtevaartbeleid (9)’.