Actueel
10 juli 2012

JSF-35
  Dat de krimpende defensiebudgetten ook de defensie-industrie in de West-Europese landen treffen is bekend. Thales Nederland bijvoorbeeld kondigde onlangs aan zich meer op de civiele markt te gaan richten om dreigend omzetverlies in de militaire sector het hoofd te kunnen bieden.
Om zicht te kunnen houden op deze ontwikkelingen, onderzocht bureau Triarii in opdracht van de overheid de stand van zaken bij de Nederlandse defensie- en veiligheidsindustrie (DVI). Gezien die krimpende budgetten zou je verwachten dat ook de Nederlandse defensie-industrie zich meer op samenwerking oriënteert. Dit blijkt echter maar gedeeltelijk te kloppen. Slechts 56% van de DVI-bedrijven maakt deel uit van een samenwerkings-verband. Toch begeeft maar liefst 85% van deze bedrijven zich deels of geheel op de buitenlandse DVI-markt.
De verklaring voor deze tegenstrijdigheid zou kunnen zijn, dat de Nederlandse bedrijven in deze sector hun positie danken aan de combinatie van specialistische kennis en ervaring en gekwalificeerd personeel. Omdat deze bedrijven ondanks de krimpende militaire budgetten toch blijven rekenen op overheidsopdrachten (terecht of niet), wordt de noodzaak om op militair vlak samenwerking met de concurrentie te zoeken niet breed gevoeld.

De documentatie ‘Europese samenwerking en de Nederlandse Defensie en Veiligheid gerelateerde Industrie 2012’ ( 62 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘NL-DVI 2012’.