Actueel
6 januari 2016

JSF-35
  Ter afronding van de secretariŽle inzet voor het Platform Arnhem Mondiaal heeft Doca het Platformarchief over 2015 samengesteld en op 11 januari officieel overgedragen aan het Gelders Archief. Daarmee is dit onderdeel definitief afgerond omdat niet valt te verwachten dat de Platform-
activiteiten in 2016 Ėvoor zover ze nog zullen plaatsvindenĖ door andere Platformorganisaties zullen worden overgenomen.

Met het afronden van deze taak is tevens een einde gekomen aan de secretariŽle werkzaamheden die Doca twintig jaar voor het Platform Arnhem Mondiaal heeft verricht. Het Platform zelf zal naar het zich thans laat aanzien, deel gaan uitmaken van een nog op te zetten stedelijke netwerkstructuur op het brede gebied van maatschappelijk welzijn.