Actueel
17 januari 2014

JSF-35
  Doca verzorgt jaarlijks voor zowel het Platform Arnhem Mondiaal het archief. De officiŽle stukken gaan naar het Gelders Archief, kopieŽn van de stukken worden door Doca in beheer genomen en dienen als onderlegger voor de kronieken van het Platform die Doca samenstelt over 25 jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. Inmiddels is de periode 1979-1997 beschreven.

Het Millenniumarchief wordt jaarlijks opgemaakt als onder-
deel van de campagne ĎArnhem Millenniumgemeenteí, waarbij de nadruk wordt gelegd op de primaire doelstelling van de acht VN-Millenniumdoelen: bestrijding van de wereldwijde tegenstelling tussen arm en rijk.
Het Millenniumarchief wordt ten behoeve van het gemeente-
bestuur vervolgens uitgesplitst naar doelstelling, zodat overzichtelijk wordt gemaakt voor welke van de acht doelen extra inzet nodig is. Dit uitgesplitste supplement zal naar verwachting in de loop van februari gereed komen.