Actueel
6 januari 2014

JSF-35
  Naar aanleiding van de tussenrapportage over de voort-
gang van het gemeentelijk programma Energie Made in [Arnhem], vond op 6 januari in het stadhuis een discussie plaats met raads- en commissieleden.

Heikel onderwerp in deze discussie was de vraag of het programma zal worden voortgezet na de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart. Voorwaarde is namelijk dat het programma door een redelijke meerderheid van de nieuwe gemeenteraad zal worden gedragen. Alleen dan zullen er ambtenaren en budget voor dit onderdeel van het gemeentelijk beleid worden vrijgemaakt.
Vandaar dat Doca er die avond bij de aanwezige partij-
vertegenwoordigers op aangedrongen heeft om de duurzaamheid en Fair Trade als onderdelen van het gemeentelijk Millenniumbeleid op te nemen in de verkiezingsprogramma’s en bij deze problematiek verder te kijken dan de gemeentegrenzen.