Actueel
31 januari 2013

JSF-35
  Het kabinet Rutte I (2010-2012) besloot om de definitieve aanschaf van de Joint Strike Fighter als opvolger van de F-16 door te schuiven naar een volgende regeerperiode. Dit uitstel maakt het toestel er echter niet goedkoper op. Niet alleen omdat de voortdurende modificaties de stuksprijs inmiddels al hebben verdubbeld tot ruim $ 160 miljoen, maar ook omdat steeds meer landen (naar verwachting ook Nederland) het afname-aantal verkleinen waardoor de prijs per stuk alleen maar hoger wordt.
Tot overmaat van ramp voor de JSF-lobby is het Pentagon op 11 januari van dit jaar met een rapport gekomen waarin afgerekend wordt met alle lyrische omschrijvingen van het ontwikkelingsproces van het toestel. Er zijn tijdens test-
vluchten dermate ernstige problemen geconstateerd, dat rekening moet worden gehouden met vele jaren uitstel van de productie en nog hogere kosten. Nu al loopt de ontwikkeling van de JSF vijf jaar achter op schema en zijn de kosten $ 21 miljard boven de oorspronkelijke prijsstelling uitgestegen.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (43)’ (42 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078.6870.990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (43)’.