Actueel
19 januari 2012

JSF-35
  Aan het begin van elk nieuw jaar maakt Doca de archieven op van het Platform Arnhem Mondiaal en het project Arnhem Millennium Gemeente.
Bovendien wordt het Platformarchief omgezet naar de maatstaven van het Gelders Archief en vormt zo het jaarlijks supplement aan dat deel van het Platformarchief dat al sinds enkele jaren bij het Gelders Archief in beheer is.

Op 19 januari kwamen al deze onderdelen gereed en werd bovendien een overzicht van de Millenniumactiviteiten in Arnhem over 2011 ter kennisname gesteld van college en raad van de gemeente Arnhem, het NCDO en de VNG. Zo ontstaat zowel op gemeentelijk als landelijk niveau een goed inzicht in hoe het staat met de vorderingen in Arnhem met betrekking tot de VN Millenniumdoelen.