Actueel
21 januari 2011

JSF-17
  Een van de werkzaamheden die Doca verricht voor het Platform Arnhem Mondiaal is het jaarlijks opmaken van het archief. Vervolgens wordt dit archief geschikt gemaakt voor overdracht aan het Gelders Archief.
Dit overdrachtsklaar maken vloeit voort uit het contract dat in 2006 tussen het Platform en het Gelders Archief is opgemaakt en waarbij is vastgelegd dat jaarlijks voor een aanvulling wordt gezorgd.