Actueel

25 januari 2008


 
Met de overdracht in februari 2006 van het archief van 25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen aan het Gelders Archief, heeft het Platform Arnhem Mondiaal zich contractueel verplicht tot het jaarlijks bijhouden van het Platformarchief. Deze jaarlijkse klus is uitbesteed aan de stichting Doca, die zowel het werkarchief van het Platform beheert alsook het over te dragen deel aan het Gelders Archief verzorgt. Op 25 januari kwam het deel over 2007 voor overdracht gereed.