Actueel

23 februari 2007


 
Hoewel het in Oslo bereikte akkoord tussen 46 landen om clustermunitie uit te bannen (nog) geen juridische status heeft, kan het besluit dat op 23 februari genomen werd om vanaf 2008 de clustermunitie uit te bannen toch een mijl-
paal worden genoemd. Na een internationaal verbod op landmijnen lijkt nu ook een soortgelijk verbod op cluster-
wapens gerealiseerd te gaan worden. Clusterbommen openen zich in de lucht waarna een groot aantal kleinere explosieven zich op de grond verspreiden en vaak niet ontploffen. Zij zijn er de oorzaak van dat vaak nog lang na een gewapend conflict burgers het slachtoffer worden van deze wapens. Ofschoon de VS en IsraŽl niet aan de conferentie deelnamen en Polen, Japan en RoemeniŽ het document niet wensten te ondertekenen, mag het akkoord toch als een groot succes genoemd worden voor de campagne van de Cluster Munition Coalition (CMC) waar Doca sinds 2003 deel van uitmaakt.