Actueel

1 februari 2007


 
Bijna 6.700 handtekeningen (inclusief donaties) organi-
seerde Milieudefensie in een paar weken tijd om twee pagina’s grote advertenties te kunnen financieren in de Volkskrant en The Guardian. Doel: het Brits/Nederlandse energieconcern ertoe bewegen om een deel van de miljardenwinst over 2006 te gebruiken voor het herstellen van de milieuschade die in de loop der jaren op tal van plaatsen in de wereld bij de winning van olie en gas door het concern is veroorzaakt. Shell reageerde zoals het bedrijf dat telkens doet bij kritiek van maatschappelijke organisaties: we doen al zoveel voor het milieu… Voor Doca was de ondersteuning van deze actie een bescheiden herhaling van de campagne die van 1993-1998 samen met ondermeer Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International werd gevoerd om Shell te bewegen tot herstel van milieuschade door de oliewinning in Nigeria.