Actueel

1 februari 2006

 
Op 1 februari werd in de serie PTW-specials wederom een detailoverzicht uitgebracht van de Nederlandse wapenexport. Ditmaal betrof het de eerste zes maanden van 2005, een periode waarin voor een recordbedrag (€ 657 miljoen) aan uitvoervergunningen werd afgegeven. Over heel 2004 bijvoorbeeld werd voor € 644 miljoen aan militaire goederen geëxporteerd. Een groot deel van het bedrag over de eerste helft van 2005 (€ 271 miljoen) betrof de verkoop van Orion patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine aan Duitsland. Maar transacties van meer dubieuze aard zaten er ook tussen. Want wat te denken van de verkoop van verouderde pantserwagens van de Koninklijke Landmacht aan Egypte ter waarde van € 36 miljoen? Egypte staat toch bekend als een land waar militair materieel wordt ingezet om interne conflicten te beslechten. En wat te denken van de verkoop van verouderde luchtafweerraketten (Hawk-batterijen) van de Koninklijke Luchtmacht aan de regering van Roemenië ter waarde van € 23,5 miljoen? De Nederlandse regering was zo gebeten op de verkoop, dat bij de deal maar verzwegen werd dat het radargedeelte van dat luchtafweersysteem kankerverwekkende straling afgeeft. Er werden Kamer- vragen over gesteld en aan Roemeense kant probeerde men de verkoop terug te draaien. Maar dat was toch niet de bedoeling van minister Brinkhorst die vasthoudend aan de Hollandse koopmansgeest in de Kamer uitriep: verkocht is verkocht…!

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van 'Wapenexport 1e helft 2005'.