Actueel
1 februari 2017

JSF-35
 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is het jaarverslag over 2016 alleen digitaal verschenen. Dit is gedaan uit kosten-
overwegingen en omdat de oplage dermate gering was geworden dat het niet loonde om er aparte drukkosten voor te maken. Het verslag kan op deze website worden nagelezen onder de knop ‘Jaarverslagen’.

In het verslag wordt – voor de laatste maal – een overzicht geboden van het bedrijvenarchief van Doca. Dit archief werd in 2016 samen met het projectarchief en de in de loop der jaren bij Doca verschenen publicaties overgedragen aan het Gelders Archief.