Actueel
3 februari 2016

JSF-35
  Op 26 januari 2009 werd Arnhem Millenniumgemeente. Aan dit raadsbesluit ging een inventariserend onderzoek van Doca vooraf naar activiteiten in Arnhem op het gebied van de Millenniumdoelen vanaf het jaar 2000. Die inventarisatie was indrukwekkend. Niet alleen omdat het ging om vele honderden vanuit de bevolking georganiseerde acties en campagnes, maar ook vanwege de diversiteit aan initiatieven: van energiebesparing op wijkniveau tot inzamelingsacties voor armoedebestrijding en van gezondheidsprojecten in Mali tot scholenbouw in Tibet.
Nu de Millenniumcampagne 2000-2015 is afgerond, is op 3 februari door Doca een totaaloverzicht over die vijftien jaar gepubliceerd dat inzicht biedt op de aard en hoeveelheid van ‘Millenniumactiviteiten’ in Arnhem gedurende de af-
gelopen vijftien jaar. Dit rapport is te downloaden vanaf de site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): www.praktijkvoorbeelden.vng.nl en vanaf deze website (zie onder de knop ‘Publicaties’ het onderdeel ‘Rapporten’).
De wereldwijde armoedebestrijding wordt vanaf het begin van dit jaar voortgezet met de campagne rond de Sustainable Development Goals (zie daartoe het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties: www.undp.org).