Actueel
12 februari 2014

JSF-35
  Nadat op 17 januari het Platform- en Millenniumarchief over 2013 gereed waren gekomen, was het op 12 februari de beurt aan de uitsplitsing van dit Millenniumarchief per Millenniumdoel.
Arnhem is sinds 2009 Millenniumgemeente en daarbij concentreert de gemeente zich vooral op de doelen 7 en 8, te weten ‘duurzaam leefmilieu’ en ‘eerlijke handel’.
De overige zes VN-Millenniumdoelen laat de gemeente grotendeels over aan het zogenoemde particuliere initiatief, dat wil zeggen scholen, lokale ontwikkelingsorganisaties, milieugroepen enz.
In het door Doca samengestelde overzicht (te vinden op deze site onder de knop ‘Publicaties’) is in één oogopslag te zien om welke initiatieven het per Millenniumdoel in 2013 ging.