Actueel
29 februari 2012

JSF-35
  ‘Een Nederlands besluit over de vervanging van de F-16 wordt overgelaten aan een volgend kabinet.
Naar verwachting zullen de eerste productietoestellen niet voor 2019 bij het Commando luchtstrijdkrachten instromen. Risico’s veroorzaakt door de gelijktijdige ontwikkeling en productie van de F-35 zullen tegen die tijd (2019) aanzienlijk zijn afgenomen omdat de ontwikkeling dan nagenoeg zal zijn voltooid.’
Aldus minister van Defensie Hans Hillen in zijn brief aan de Kamer van 2 februari j.l. Een verschrijving? Daar waar bewindslieden van Defensie en Economische Zaken tot nu toe altijd de nodige slagen om de arm hielden als het ging om het benoemen van de opvolger van de F-16, laat minister Hillen alle voorbehoud varen: het wordt gewoon de JSF als het aan de regering ligt.

Afgezien daarvan is 2019 een jaartal dat nog niet eerder is genoemd in de procedure rond de vervanging van de F-16. Dit in de jaren ’80 door de Luchtmacht aangeschafte jachtvliegtuig zou al vanaf 2016 niet veilig meer kunnen vliegen omdat het dan aan het einde van zijn levensduur is, zo werd het parlement stelselmatig voorgehouden. En nu zou de F-16 nog jaren langer door kunnen vliegen, want de huidige 87 F-16’s vervang je niet in een paar jaar door 85 JSF-toestellen. Daar gaan minstens vier tot vijf jaar overheen en dan zitten we dus al in het midden van de jaren ’20.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (38)’ (66 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op rekening-nummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (38)’.