Actueel
15 februari 2010


 

De Algemene Rekenkamer waarschuwde in het rapport ‘Monitoring verwerving Joint Strike Fighter’ (op 4 februari 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer) er nog maar weer eens voor: ‘Het Ministerie van Defensie bereidt zich nauwelijks voor op de mogelijkheid dat in 2012 wordt gekozen voor een ander toestel dan de JSF.’
De vliegtuigfabrikanten Dassault en EADS weigeren echter om gegevens over de alternatieve kandidaten Rafale en Eurofighter aan Defensie te verstrekken. Zij voelen zich niet serieus genomen. Nederland heeft immers op voorhand al voor de JSF gekozen, weten ze. Om dezelfde reden liet Saab slechts met grote tegenzin de Gripen NG meedingen. De JSF is volgens Defensie het beste toestel voor de beste prijs. Dat de JSF alsmaar duurder wordt en met steeds meer productie-uitstel te kampen krijgt, zet de stelling van Defensie echter steeds verder onder druk.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (27)’ (87 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (27)’.