Actueel
9 februari 2009


 

“Wij constateren dat een volledig overzicht van onderling vergelijkbare kosten van het JSF-programma voor Neder-
land net als in 2007 ontbreekt. Wij bevelen de staats-
secretaris van Defensie daarom nogmaals aan om de Tweede Kamer nu en in de toekomst een volledig inzicht te verschaffen in alle kosten van het JSF-programma voor Nederland en daarbij één prijspeil en één valutasoort te hanteren, zodat de kosten onderling én over de jaren heen vergelijkbaar zijn.”
Aldus de Algemene Rekenkamer in zijn jaarlijkse ‘Monitoring verwerving Joint Strike Fighter’ over het jaar 2008. Maar de Kamerleden zien vanwege de cijferbrij die keer op keer over hen wordt uitgestort nu al door de bomen het bos niet meer. En ieder cijferoverzicht hoe overzichtelijk ook gemaakt, is een maand later alweer achterhaald door tegenvallers in het testprogramma, overlappingen met de beginnende productie en teruggetrokken orders.

Deze special (92 pag.) is verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op ING-rekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (16)’.