Actueel

14 december 2005

 


Doca volgt de ontwikkelingen binnen het Nederlandse ruimtevaartbeleid met een kritisch oog. Daar is ook reden voor, want niet alleen gaat het bij dit beleid om enorme bedragen die jaarlijks worden uitgegeven, maar ook de militaire aspecten van ruimtevaart die bijna sluipend met dit beleid meeliften, geven reden voor zorg. De ambities bijvoorbeeld om samen met andere Europese landen een wereldwijd satellietnavigatiesysteem te ontwikkelen (Galileo) dat moet kunnen wedijveren met het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) en het Russische Glonass-systeem, worden steevast door de Nederlandse regering als een civiel project gepresenteerd, terwijl er wel degelijk een militaire kant aan zit. En mocht de minister van Defensie zijn zin krijgen (en daar lijkt een Kamermeerderheid voor te zijn gegroeid) om de nieuwe Luchtcommandofregatten van de Koninklijke Marine met kruisraketten uit te rusten, dan zullen deze raketten middels het nauwkeuriger systeem van Galileo naar hun doen worden geleid en niet via het speciaal daartoe opgezette Amerikaanse GPS-systeem. Op de ministers-
conferentie van de European Space Agency (ESA) van 5 en 6 december in Berlijn (met minister Brinkhorst van Economische Zaken als voorzitter), werden de banden rond het Europees ruimtevaartbeleid nog eens middels nieuwe afspraken en extra budget aangehaald. De lancering van de eerste Galileo-satelliet van een serie van vierentwintig op 28 december moet de bekroning van deze conferentie worden.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van 'Ruimtevaartbeleid (6)'.