Actueel

27 december 2004

 


Na jarenlang aandringen kwam de regering de Tweede Kamer tegemoet in haar verlangen naar meer zicht op het Nederlands wapenexportbeleid. Worden nu sinds 1998 jaaroverzichten van de Nederlandse wapenhandel gepresenteerd, sinds dit jaar worden bovendien maand- overzichten vrijgegeven, waarin staat aan welke landen welke categorie van wapens is geleverd met de totale waarde van deze leveranties. Niet alleen blijkt daar weer eens de prominente positie uit van Nederland als wapen- exporteur, maar bovendien valt uit deze overzichten te concluderen dat ons land het niet zo nauw neemt met de criteria die deze vorm van export moeten beperken. Landen als Israël, Egypte, Indonesië, India en Pakistan kloppen maar zelden vergeefs aan bij Nederland als het om de handel in wapens gaat, ondanks de spanningen in deze regio en de regelmatige schendingen van de mensenrechten in deze landen.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Halfjaarrapport wapenexportbeleid 2004’.