Actueel

21 december 2004

 


Na de (met name in publicitair opzicht) succesvolle missie van de Nederlandse kosmonaut André Kuipers, achtte de Nederlandse regering de tijd rijp om het basisonderwijs ertoe aan te zetten les te geven in ruimtevaart. Er werd een subsidiebedrag van € 2 miljoen voor lespakketten uitgetrokken als opzetje voor meer interesse van basis- scholieren in exacte vakken. Tegelijkertijd werden in Brussel op de Eerste Ruimteraad verregaande afspraken gemaakt over het Europees ruimtevaartprogramma, inclusief een netwerk van observatie- en navigatie- satellieten onder de codenaam Galileo. Richting media werd de nadruk gelegd op de civiele waarde van deze satellietketen rond de aarde. In werkelijkheid is Galileo echter de tegenhanger van het Amerikaanse GPS- en het Russische Glonass-systeem. Beide militaire ruimte- systemen moeten zowel in defensief als in offensief opzicht de suprematie van de twee wereldmachten bevestigen. Europa is hard op weg om zich van een zelfde positie in deze wapenwedloop te verzekeren.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Ruimtevaartbeleid deel 4’.